AekLovers

Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

Μόνο στο AEKLovers, πλήρη και αντικειμενική ανάλυση για την "Empire1924"Ποια είναι τα δεδομένα (χωρίς περιθώρια αμφισβήτησης) της όλης υπόθεσης, EMPIRE 1924

Η Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. δεν μπορεί να φτιάξει γήπεδο γιατί είναι εταιρεία ειδικού σκοπού, σύμφωνα με τον Ν. 2725/1999, θυγατρική  του Α.Σ. Α.Ε.Κ. (Ερασιτεχνικού) με μοναδικό σκοπό, κατά τον νόμο αλλά και κατά το καταστατικό της,  την δημιουργία, οργάνωση και διοίκηση επαγγελματικής αθλητικής ομάδας ποδοσφαίρου και τη συμμετοχή της σε κάθε είδους αγώνες και εκδηλώσεις που αφορούν το ποδόσφαιρο (άρθρο 65 Ν. 2725/99) . Την άποψη αυτή προέβαλε και ο νομικός σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομίας  στη δίκη επί της αιτήσεως υπαγωγής της Α.Ε.Κ. στο άρθρο 44, ισχυριζόμενος κατά λέξη ότι: « ... σκοπός της Π.Α.Ε. δεν είναι η άσκηση οργανωμένης οικονομική δραστηριότητας - ως μια άλλη τυπική Α.Ε.- αλλά η διοίκηση επαγγελματικής αθλητικής ομάδας με σκοπό, αποκλειστικά, τη συμμετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις στα πλαίσια του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου και αθλητικής ομοσπονδίας  και δεν αποτελεί επιχείρηση που μπορεί να υπαχθεί στο άρθρο 44».
Η κάθε Π.Α.Ε. και Κ.Α.Ε, κατά τον Ελληνικό νόμο, αποτελούν θυγατρικές εταιρείες της  ιδρύτριας ερασιτεχνικής στις οποίες έχει παραχωρήσει, με την μορφή συμβάσεως δικαιόχρησης (Franchising), τα δικαιώματα χρήσεως του σήματος, του εμβλήματος   των διακριτικών γνωρισμάτων , της εμφάνισης της ομάδας  αλλά και το δικαίωμα συμμετοχής στην πρώτη κατηγορία (νυν Σουπερλίγκα) στην οποία αγωνιζόταν το ερασιτεχνικό σωματείο κατά τη σύσταση της Π.Α.Ε.και μέχρι της τυχόν λύσεως, γιατί αν λυθεί η Π.Α.Ε. τα πιο πάνω δικαιώματα επανέρχονται στο ερασιτεχνικό σωματείο.
Σύμφωνα λοιπόν, με την ισχύουσα νομοθεσία περί Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών  κάθε  Π.Α.Ε. ή Κ.Α.Ε. δεν μπορεί να κατασκευάσει γήπεδο και να εκμεταλλεύεται τις εμπορικές του εγκαταστάσεις γιατί το αντικείμενο αυτό είναι εκτός του σκοπού της.
Για το λόγο αυτό συστάθηκε για το Καραϊσκάκη και η Καραϊσκάκη Α.Ε. Ο χώρος που έγινε το στάδιο Καραϊσκάκη, παραχωρήθηκε κατά χρήση από την Γ.Γ. Αθλητισμού για 49 χρόνια στο Αθλητικό Σωματείο «Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς», ( άρθρο 46 παρ.3 Ν.3130/2003) και όχι στην «Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ», το δε γήπεδο το ανέγειρε και το εκμεταλλεύεται η εταιρεία «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ Α.Ε.» κατόπιν συμφωνίας με το Α.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.
Τον περιορισμό αυτό τον γνωρίζουν οι επιχειρηματίες -   μέτοχοι της Π.Α.Ε. Α.Ε.Κ. και γι' αυτό, μόλις υπήχθη αυτή στο άρθρο 44 του Ν. 1892/90 , ίδρυσαν άλλη ανώνυμη εταιρεία την Empire1924, με το υπ' αρίθμ. 3257/27-1-2005 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Ιφιγένειας Κίμινου, οι μέτοχοι  πλειοψηφίας της Π.Α.Ε συνέστησαν την Ανώνυμη Εταιρεία «EMPIRE 1924 Α.Ε. » με σκοπούς, μεταξύ άλλων την κατασκευή, απόκτηση, κατοχή, εκμετάλλευση κινητών και ακινήτων κ.λ.π που έχουν σχέση με τον αθλητισμό,  την δημιουργία αθλητικών κέντρων και εγκαταστάσεων, την λειτουργία ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων κ.λ.π  έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν και το γήπεδο που σχεδιαζόταν στον ΟΔΔΥ, το παράξενο είναι όμως ότι δεν διατύπωσαν απλώς την λέξη εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά έβαλαν και την διατύπωση απόκτηση και κατοχή.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυτής, ύψους 150.000 ευρώ, κάλυψαν και κατέβαλαν οι κ.κ. α) Θεμ. Νικολαϊδης , β) Τάκης -Παναγ. Κανελλόπουλος, γ) Νίκος Κούλης, δ) Γκίκας Γκούμας, ε) Αναστάσιος Θανόπουλος, στ) Νικ. Νοτιάς, ζ) Πέτρος Παππάς, η) Στράτος Φανάρας, θ) Κωνστ. Φαναράς, ι) Γεώργ. Κουμπάρος, ια) Βασιλ. Κουμπάρου, ιβ) Γεώργ. Κιντής, ιγ) Λοϊζος Παπαδόπουλος, ιδ) Κωνστ. Λουτσίδης και ιε) Σπυρ. Δελιάδης.
Οι ΠΑΕ βάση νόμου Ν. 2725/1999 δεν μπορούν να έχουν άλλα έσοδα πλην χορηγιών γι' αυτό έχουν όλες ιδρύσει αντίστοιχες εταιρείες (π.χ θρύλος ΑΕ, Green team ΑΕ Δείτε εδώ το προφίλ της Green Team).
Ο Γρανίτσας είχε κατοχυρώσει στο υπουργείο εμπορίου τα σήματα της ΑΕΚ, τα οποία ορίζονται ως και σήμα φήμης, έτσι αυτό είχε ως αποτέλεσμα μετά από νομικές κινήσεις του κυρίου Καπετανόπουλου, νομικού εκπορώπου της ερασιτεχνικής επί διοικήσεως Ανατολιωτάκη, είχε το αποτέλεσμα πρόσφατης τελικής απόφασης, που κρίνει το αδίκημα της εξαπατήσεως και της παραπλάνησης και της παράνομης κατάθεσης σημάτων που κατατέθηκαν επί Νικολαίδη.
Η Εμπορική διαχείριση της empire1924 γινόταν από δικό της Διοικητικό τμήμα σε συνεννόηση με το εμπορικό τμήμα της ΠΑΕ ΑΕΚ (να το τονιστεί ότι σε περίπτωση διαφωνίας, επικρατούσε η άποψη του τμήματος Marketing της Empire1924)
O Αδαμίδης ανέφερε στην τελευταία ΓΣ, ότι δεν έχει πάρει euro από την empire, αυτό εννοεί, ότι τα έσοδα της Empire1924, πήγαιναν προς κάλυψη των χρεών της εταιρείας, δεν αποσαφηνίστηκε όμως, αν εννοούσε μόνο στη δική του θητεία ως πρόεδρος.
Η εταιρεία στεγαζόταν πριν μετακομίσει η ομάδα στα Σπάτα, στην ίδια διεύθυνση με αυτή της ΠΑΕ, μάλιστα τελευταία που μείνανε λίγα άτομα μεταφερθήκανε στο πατάρι του AEKshop, που είναι στην είσοδο, τα τηλέφωνα της empire ήταν ακριβώς τα ίδια με της ΠΑΕ
Κάποια AEKSHOP δεν ανήκουν στην EMPIRE οπότε ούτε έσοδα έχει, ούτε έξοδα γι΄αυτά.. αφού έχουν παραχωρηθεί μέσω franchising, και λαμβάνει κάποιοα fess, ως δικαίωμα χρήσης.
Η empire δεν είναι θυγατρική της ΠΑΕ, είναι ξεχωριστή εταιρεία.
Οι μπλούζες που αναφέρονται ώς μπλούζες rivaldo, δεν εννοείται ότι γράφουν Rivaldo, απλώς είναι της χρονιάς Rivaldo, και φέρουν και τους χορηγούς επάνω π.χ cevrolet, για το λόγο αυτό δεν μπορείς και να τις αξιοποιήσεις όπως θα ήθελες εμπορικά.. το απόθεμα είναι περίπου 40.000 τεμάχια.
Τα 7.000.000€ είναι χρέος προς την Puma σε απόθεμα, που δέχτηκε μεγάλο μέρος του να το πάρει πίσω ή να ανταλλαγή τη νέα σεζόν, δεν χρώσταγε δηλαδή επιταγές 7.000.000€ και είπε ο.κ της  χαρίζω 6.000.000€, έτσι έχει μείνει 1.000.000€ ως χρέως στην International puma, αφού οι Glou εκδιώχθηκαν.
Πάντως και η ερασιτεχνική έχει το aekstore.gr όπου μπορεί να πουλάει ότι θέλει εκτός ποδοσφαίρου, πουλάει όμως handball, volley κλπ. θα μπορούσε άνετα και εκείνη να βγάλει merchandising προιόντα μέσω Licenseing π.χ σοκολάτες, στυλούς κλπ. και να έχει επιπρόσθετα έσοδα..

Ως συμπέρασμα λοιπόν το σήμα ανήκει στο ερασιτεχνικό σωματείο, και για να το διαχειρίζεται η ΠΑΕ, θα πρέπει να καταβάλει ποσοστό στο σωματείο, όπως γινόταν και με το μοναδικό aekshop στην Καπαδοκίας, όπου ο Μελισσανίδης κατέβαλε ποσοστό πωλήσεων στην ερασιτεχνική. ο Ανατολιωτάκης είχε προτείνει ποσοστό 10%, το έριξε στο 8%, ο Νικολαίδης αρνήθηκε και η συνέχεια είναι αυτή που όλοι παρακολουθούμε..

Σημαντικά Στοιχεία επισήμανσης από Ισολογισμούς της Empire1924
2006 σύνολο αποθεμάτων (εμπορεύματα + προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων) 676.853€, χρέος προς προμηθευτές 731.419€, σύνολο υποχρεώσεων 2.130.649€, κέρδη προ φόρων 29.091€

2007 σύνολο αποθεμάτων (εμπορεύματα + προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων) 3.310.919€, χρέος προς προμηθευτές 4.108.903€, σύνολο υποχρεώσεων 6.061.783€, κέρδη προ φόρων 16.262€

2008 σύνολο αποθεμάτων (εμπορεύματα + προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων) 4.765.608€, χρέος προς προμηθευτές 4.954.563€, σύνολο υποχρεώσεων 7.583.608€, κέρδη προ φόρων 25.468€

2009 σύνολο αποθεμάτων (εμπορεύματα + προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων) 5.326.505€, χρέος προς προμηθευτές 7.553.799€, σύνολο υποχρεώσεων 9.729.703€, κέρδη προ φόρων -51.613€

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (μισθοί, παροχές προσωπικού, μπόνους, κλπ)
2006  116.879€
2007  175.221€, σε μια χρονιά αύξηση +50%
2008  168.575€, μικρή πτώση
2009  218.359€


Τα συμπεράσματα δικά σας, εγώ απλά σας δίνω ως τροφή σκέψης, ότι το 2007 (με τον Rivaldo, να παίζει μπάλα..) και με εμπορεύματα αξίας 3.310.919€, η εταιρεία είχε Κέρδη προ φόρων 16.262€
*Όλα τα Οικονομικά Στοιχεία είναι βάση ισολογισμών, και για όσους αναρωτιούνται αν ο συντάκτης του κειμένου είναι οικονομολόγος, ναι είναι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου